Säkerhet, Företag och du.

När det kommer till säkerhet så täcker det många aspekter av det digitala spektrumet. Men det man inte får glömma är att den traditionella säkerheten som alltid kommer vara en faktor. Dock med den stora framfarten som har varit digitalisering av allt så kan man lätt glömma den vanliga säkerheten.  Det vi pratar när vi menar den traditionella säkerheten är just kort, nycklar och värdehandlingar.
Det är just denna typen av stöld som är mest vanligt och som kan påverka dig på sätt som en digital stöld inte skulle kunna göra eftersom du kan alltid använda back-up:s på internet som gör att stölden inte blir lika påfrestande.

Vad kan vi göra åt detta?

Det man gör om man vill skydda sig digital är back-up:s och brandvägg  men om man ska skydda sina kort, värdehandlingar och nycklar så måste man ofta använda sig av en tredje part.  De olika typer av tjänster vi pratar om då är basala kortskydd och spärrtjänster. Det finns även många olika nyckelsäkerhets tjänster som göra att du kan skydda dina nycklar. Det vi kan rekommendera är Key Codes Spärrtjänst för att skydda dina kort och värdehandlingar sen har dem även tjänster för att skydda dina olika nycklar. Detta är tyvärr världen vi lever i där man måste skydda sig själv på många olika fronter för att att hålla sig själv säker mot alla olika typer av stölder som kan ske.