Svensk ekonomiplanering AB arbetar med försäkringsförmedling för att hjälpa sina kunder med att förbättra sin ekonomi. Detta görs genom att man genomför en grundlig analys som sedan kommer användas som grundpelare för det fortsatta arbetet. Detta arbetet är helt kostnadsfritt och de olika rådgivarna från svensk ekonomiplanering har en mycket bred spetskompetens inom sitt område. Anledningen till att de kan ge en så bred konsultation som de kan är för att deras utbud är mycket bredare än vad många bankers utbud är.

Svensk Ekonomiplanering AB är licenserade hos SWEDSEC och INSURESEC som garanterar att allt går rätt till. Hos oss får du spetskompetens som hjälper dig med din ekonomi.