RiVe Juridiska Byrå är en av Sveriges ledande byråer inom arbetsrätt. RiVe har lång erfarenhet inom arbetsrätt och företräder varje år hundratals privatpersoner, företag och myndigheter. RiVe arbetar efter en egenutvecklade och målinriktade metoder och kombinerar på så sätt sin stora juridiska expertis och branschkännedom för att på bästa sätt kunna hjälpa sina klienter. Varje dag hanterar juristerna på RiVe alla möjliga typer av frågor inom arbetsrätt, såsom hantering av kollektivavtal, uppsägningar m.m.  Juristerna på RiVe arbetar helt obegränsat med frågor inom arbetsrätt, vilket de har en stor erfarenhet och kunskap inom.

RiVes målsättning är att uppnå bästa möjliga resultat, oavsett vilka förutsättningar som råder. RiVes jurister har alltid som mål att vinna, och om det inte är möjligt pga. bristande rätt, finns det alltid alternativa vägar att ta för att lyckas. RiVe lägger stort fokus på just dina intressen och inte på den eventuella rätt som många andra byråer fokuserar på.

RiVe arbetar obegränsat inom frågor kring arbetsrätt och bland deras klienter hittar vi allt från privatpersoner, enskilda firmor, samt multinationella koncerner både utomlands och i Sverige.

Privatpersoner

RiVe handlägger hundratals ärenden varje år där juristerna på RiVe är ombud åt enskilda arbetstagare. Alla tänkbara ärenden där arbetstagaren har ett relevant intresse mot sin arbetsgivare eller sin före detta arbetsgivare tar arbetsrättsjuristerna på RiVe hand om.

Företag

RiVe hjälper varje år flera hundra företag inom juridiska frågor inom området arbetsrätt.