Privatpersoner börjar i större utsträckning inse möjligheterna med att placera framgångsrikt utan att behöva ta onödiga risker. Specialisterna på Strukturinvest Fondkommission hjälper dig att göra smarta placeringar anpassade efter just dina behov. Strukturerade placeringar innebär investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument som optioner och obligationer. Denna typ av konstruktion ger en väldigt hög grad av flexibilitet, samt stora möjligheter att anpassa avkastningspotentialen och marknadsexponering.

Strukturinvest är ett oberoende svenskt värdepappersbolag grundad år 2009 av 2 svenskar som under lång tid arbetat på några världsledande investmentbanker och på så sätt bidragit med uppbyggnaden av den nordiska marknaden för strukturerade  placeringar. Sedan starten 2009 har Strukturinvest  positionerat sig som det mest självklara valet när det gäller placeringar för privatpersoner såväl som företag. Målet hos Strukturinvest är att kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service för att kunna skapa höga vinster. Strukturinvests affärsidé är att erbjuda en modern och digital depåtjänst där de via externa rådgivare erhålla marknadens absolut största utbud av finansiella produkter och tjänster.

Strukturinvest Fondkommission erbjuder många olika tjänster såsom indexbevis, kapitalskyddade placeringar, autocalls, marknadswarranter och kreditobligationer. På Strukturinvests hemsida finns det mer att läsa om de olika typer av placeringar som erbjuds.